prev
 • 21 Gru 2023 17:00
  Raport
 • 08 Lut 2024 17:00
  Raport
 • 10 Lut 2024 17:00
  Raport
 • 17 Mar 2024 15:00
  Raport
 • 19 Mar 2024 17:00
  Raport
 • 05 Kwi 2024 18:00
  Raport
 • 19 Kwi 2024 18:10
  Raport
 • 21 Kwi 2024 16:00
  Raport
 • 28 Maj 2024 16:00
 • 31 Maj 2024 18:00
next

Przekaż 1% podatku dla trenujących dzieciaków!

Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja Partnerstwo

1% na RZECZ TTS POLONIA BYTOM

numer KRS: 0000197334

 

Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja Partnerstwo

1% na RZECZ TTS POLONIA BYTOM

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz kolejny uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom, pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży. W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2016 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) wpisując:

 • numer KRS: 0000197334

WAŻNE !

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305 - 309, PIT-36L - poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS

0000197334

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.

…zł. …gr.

 

 

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać
cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP
swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można

podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

126. Cel szczegółowy 1% TTS POLONIA BYTOM, 41-908 Bytom, ul. Nickla 143a

         128.

127.  Wyrażam zgodę

X

 
 

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Blog

Polonia TV

Galeria

Polska Superliga Tenisa Stołowego. All rights reserved.